Kyoko Takahashi

ASJ Freshニュース

ASJ Freshニュース 第94号 (2022年5月28日)

◆ 書評:Pythonで学ぶ音声合成━♪━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本音響学会 学生・若手フォーラム ASJ Freshニュース 第94号 2022年5月28日 発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━♪━今回の ASJ Fr...
ASJ Freshニュース

ASJ Freshニュース 第88号 (2021年11月30日号)

◆ 音声コーパス紹介  ━♪━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日本音響学会 学生・若手フォーラム ASJ Freshニュース 第88号 2021年11月30日 発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━♪━ みなさんこんにちは!ASJ ...
ASJ Freshニュース

ASJ Freshニュース 第82号(2021年4月30日号)

◆ コロナ禍で博士号を取得された方へのインタビュー